LA CE SUNT BUNE NUCILE

Nucile reprezintă un produs foarte important în alimentația umană. Având o valoare dietetică foarte mare, nucile sunt consumate foarte des pentru a menține o stare de sănătate echilibrată, fiind un aliment de bază în diferite diete dar și în consumul zilnic al oamenilor preocupați de sănătatea lor.

În afară de aceasta, nucile sunt o parte integrantă a industriei alimentare, în special a dulciurilor dar și în multe alte sub-ramuri. Ar fi greu de conceput în prezent o alimentație umană lipsită de acest ingredient atât de valoros cu care oamenii sunt obișnuiți pe toate continentele lumii.

POT PLANTA O LIVADĂ CU POMI NEALTOIȚI

Aceiași întrebare ne-o putem adresa și în următoarea situație: putem planta o livadă de măr/ prun/ piersc cu puieți proveniți din semințe? Evident că nu. În cazul nucului este la fel.

Nucile pe care le-am putea semăna pentru a obține puieți pe care i-am planta în livada noastră poartă genele încrucișate ale pomului din care provin plus ale altor pomi de la care a provenit polenul care a fecundat floarea care a dat naștere nucii respective. Adăugați la aceasta influența pe care o are asupra aranjamentului genelor în noul individ populațiile anterioare de nuci de la care provine planta-mamă și pomii de la care a venit polenul care a fertilizat floarea acestuia. Se obține un melanj care poate produce indivizi cu calități foarte diferite de cele ale pomului din care a fost recoltată nuca. Deci, dacă ați decis că găsind în natură un pom cu calități pe care ați vrea să le aibă pomii în livada Dvs. și credeți că semănând fructele acestuia veți realiza acest lucru, să știți un singur lucru: EROARE!

Un exemplu, examinați cu atenție o fâșie de nuci de aliniament de-a lungul drumului sau în câmpii, vedeți cât de diferiți sunt acești pomi? Unii sunt mai mari, alții mai mici, unii sunt afectați de înghețuri, alții nu, unii au nucile pietroase dar în cantiăți mari, la alții miezul este alb și ușor de extras, dar nuci sunt puține, unii sunt afectați de boli, alții sunt sănătoși, etc. etc.

Unica modalitate de a multiplica un soi care corespunde cerințelor Dvs. este prin altoire, metodă care păstrează fidel și transmite noului pom calitățile plantei-mamă. În plan economic, oricare altă metodă va produce rezultate catastrofale pentru livada Dvs.

TREBUIE IRIGATĂ LIVADA MEA DE NUCI?

Nucul este o specie care, în condițiile Moldovei, crește și se dezvoltă și pe terenuri neirigate. Cu toate acestea, în cazuri de secete prelungite, dezvoltarea sa este puternic redusă, fructele rămân mici și miezul nu acumulează suficiente substanțe plastice pentru a putea fi valorificat la maximum, pomul intră slăbit în sezonul rece și poate fi afectat de gerurile puternice din cursul iernii. În aceste condiții este necesară cel puțin irigarea ocazională (de regulă cu cisterna).

În același timp, există soiuri mai rustice care sunt ceva mai adaptate condițiilor de livadă neirigată și alte soiuri care, cu toate că au o productivitate mai înaltă, sunt mult mai sensibile la deficitul de umiditate din sol.

Trebuie spus că cele mai bune rezultate se obțin în livezile cu sistem de irigare permanent. Intrarea pe rod a acestor livezi se produce cu 2-3 ani mai devreme, potențialul de productivitate poate crește până la +60%, pomii sunt mai sănătoși și plantația mai longevivă.

CÂTE SOIURI TREBUIE SĂ AM ÎN LIVADĂ? E NEVOIE DE POLENIZATORI?

O livadă de nuci este înființată cu 1 soi de bază și cel puțin 1 soi polenizator, deși este recomandat să fie asociate 2-3 soiuri polenizatoare. Proporția polenizatorului poate varia în dependență de soiul de bază și de sistemul de cultură ales (plantație tradițională, intensivă, superintensivă, gard viu fructifer) și poate fi de la 3 la 6,7%.

În cazul unor plantații unde se intenționează plantarea a două – trei soiuri de bază (unele pentru miez, altele pentru vânzarea nucilor în coajă, ori alegerea mai multor soiuri se face pentru a eșalona perioada de recoltare a parcelelor înființate cu soiuri diferite, etc.) este important ca fiecărui soi de bază să-i fie asociat polenizatorii săi.

NU VOI AVEA PROBLEME LA VÂNZAREA NUCILOR DUPĂ INTRAREA PE ROD A LIVEZII MELE?

Este o întrebare care ne este adresată de către unii clienți și care pare amuzantă celor care cunosc bine acest domeniu. Nucile sunt produsul agricol cu cea mai ușoară valorificare, care rezultă din cererea imensă pe care o generează acest produs.

Un bun este cu atât mai căutat cu cât este mai rar, iar nucile sunt un produs rar, oricât de straniu ne-ar părea nouă acest lucru în Republica Moldova. La momentul de față, dar și în prognosticurile făcute până în anul 2050, nu va exista o atingere a nivelului mondial al producției de nuci care să satisfacă nivelul cererii, cerere care crește în fiecare an. Dimpotrivă, există o creștere permanentă a prețului nucilor în coajă și a miezului care va face în viitor și mai rentabilă exploatarea acestor livezi.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN TIMP CU O LIVADĂ DE NUCI PLANTATĂ INTENSIV

Nimic grav.

Însă, într-un termen care depinde de foarte multe variabile și care poate fi de la 12 la 25 de ani, va trebui rezolvată problema coroanelor care vor ajunge să se atingă unele de altele, iar aceasta nu este de dorit. La momentul când se va produce acest lucru, vor exista câteva soluții.

1. Suprimarea progresivă a pomilor pe diagonală.
Aceasta înseamnă că dacă schena inițială a fost patrat cu latura de 8 m, după suprimare, patratul se inversează iar distanța dintre pomi va fi de 11,3 m. La distanța inițială de 9 m, după suprimare devine 12,7m, la 10 : 14. Dacă nu este clar, contactați-ne pentru detalii. Trebuie să se știe că suprimarea rândurilor alternante se face treptat, pe etape.

2. Aplicarea tăierilor cu lame rotative
O metodă folosită cu succes în Franța și Italia constă în tăierea periferiei coroanelor în interiorul rândurilor odată la 4 ani. Aceasta permite reînnoirea punctelor de creștere, mărirea productivității și a calibrului nucilor. La Pepiniera Voinești oferim consultație în privința modului în care se fac aceste tăieri.

3. Regenerarea completă a pomilor
O a treia metodă practicată în Italia este suprimarea completă a coroanei la nivelul de 1 m al trunchiului și regenerarea completă a acesteia. Este o metodă foarte eficientă în special în cazul livezilor care au avut o dezvoltare lentă și unde pomii au avut de suferit din diverse cauze.

DE CE SE ÎNGĂLBENESC UNII POMI TINERI DE NUC ȘI ÎNCETEAZĂ SĂ CREASCĂ?

Atunci când frunzele unui pom individual devin galbene față de restul, aceasta vorbește despre anumite probleme la nivelul sistemului radicular. Cele mai frecvent întâlnite cauze sunt:

1. Lipsă/exces de umiditate în sol 
Nucii, în special cei tineri, sunt foarte sensibili la deficitul de umiditate din sol. Cei mai slabi dintre ei, în special cei care au fost plantați incorect fiind lăsate și pungi de aer în jurul rădăcinilor, vor începe să arate primii semne de stress total. Excesul de umiditate poate priva rădăcina de oxigen și afecta foarte puternic vitalitatea plantei.

2. Maladii care afectează rădăcina
Cele mai comune boli care afectează rădăcinile nucului sunt Phytophora, Armillaria și Agrobacterium. Dintre toate, fitoftoroza este cea mai periculoasă, dar toate pot afecta grav pomul. Frunzele galbene sunt doar o parte a simptomaticii acestor maladii.

3. Nematozii din sol
Patru genuri de nematozi sunt cei mai răspândiți la nuc – Meloydigne, Pratylenchus vulnus, Criconemella și Xiphinema. Nematozii provoacă daune serioase în special pomilor tineri, dar rareori îi pot ucide. Cel mai des acești paraziți amplifică paguba produse de alți factori biotici sau de mediu.

sursa: Pepiniera Voinești
copyright: preluarea și distribuirea informațiilor este interzisă

N-ai găsit răspunsuri la toate întrebările tale?

În cazul în care nu ați găsit răspunsuri la întrebarea pe care o aveți, vă rugăm să ne contactați telefonic sau pe mail la adresa indicată mai jos

Contactează-ne