BOLILE FRUNZELOR, TULPINII ȘI FRUCTELOR

BACTERIOZA
(Xanthomonas campestris pv. juglandis)

Descriere. Simptome.

Bacterioza nucului este o maladie provocată de bacteria Xanthomonas campestris pv. juglandis și este principala afecțiune a acestei specii. Bacterioza poate provoca pierderi serioase de recoltă, dacă nu sunt luate măsuri de protecție aplicate la timpul oportun și repetate în funcție de programul de control recomandat. 

Bacteria iernează între solzii de la baza mugurilor și pe ramurile afectate în sezonul precedent. În perioada dezmuguritului, bacteriile se reactivează și sunt diseminate cu ajutorul ploii în rezultatul căreia are loc infectarea țesuturilor noi. Sunt afectați lăstarii tineri, ramurile multianuale, frunzele și bineînțeles fructele asupra cărora impactul este cel mai sever.

Experții francezi de la stațiunea Creysse, după mai mulți ani de studii, au ajuns la concluzia că principalii factori care favorizează evoluția bolii sunt:  (1) precipitațiile în perioada de la dezmugurit și până la înflorit, (2) textura și compoziția solului, (3) agrotehnica aplicată în livezi. Piste interesante de reducere a incidenții bolii pe care le studiază acești experți sunt: aplicarea amendamentelor cu calciu în solurile acide care au un efect de agravare a bacteriozei, asocierea produselor cuprice cu fungicidele pe bază de mancozeb (deja practicată la scară largă și în Moldova), aplicarea produselor pe bază de mangan și zinc foliar. 

Bacterioza pe frunze

Bacterioza pe trunchi și ramuri

Bacterioza pe fructe

Strategie de control

Cuprul este principalul element în lupta cu prevenirea sau controlul populației de bacterioză. Din nefericire, sunt foarte puține produse care pot fi folosite contra răspândirii acestei bacterii, iar utilizarea îndelungată, iar uneori excesivă a produselor cuprice a dus la aparițiaa unei anumite rezistențe a bacteriei Xanthomonas campestris la cupru.

Erori deseori întâlnite în strategia de control a bacteriozei la nuc:
– Prima aplicație cuprică este făcută prea târziu
– Produse de protecție aplicate în concentrații prea slabe
– Acoperire foliară insuficient de bună
– Utilizarea unui produs de protecție slab în livezi puternic afectate
– Produsele de protecție aplicate combinat n-au fost suficient de bine amestecate
– Coroanele pomilor sunt prea dense
– Apa nu corespunde cerințelor pentru aplicații foliare (pH înalt, conținut înalt de săruri)