Testarea unor noi preparate pentru creșterea și protecția plantelor

IMG_20150303_101315Dorind o dezvoltare sănătoasă a livezilor plantate cu materialul furnizat de noi, am inițiat cu mai mulți ani în urmă o serie de experiențe realizate pe plantațiile tinere de nuc pentru a veni cu soluții practice pentru un demaraj rapid al pomilor în aceste plantații, constând din diferite tratamente aplicate înainte de plantare și după.

În același timp, urmărind atent și ultimele realizări științifice obținute la cultivarea nucului atât în țările UE, cât și în SUA și în rezultatul unui schimb de opinii și experiență cu unele centre de cercetare a nucului din aceste țări, am aplicat cu succes în condițiile Moldovei diferite formule de protecție integrată la nuc.

Aceste scheme presupun îmbinarea atât a unor elemente bine cunoscute cum este cuprul, unele insecticide sau fungicide populare la noi, cât și a unor molecule de IMG_20150602_122317sinteză sau produse biologic active despre a căror aplicare cu mare succes în controlul bacteriozei (Xanthonomas campestris) sau antracnozei (Gnomonia leptostyla) se cunoaște foarte puțin la noi.

De asemenea, am obținut succese remarcabile în aplicarea unor produse de protecție fabricate chiar aici în Republica Moldova: preparate bacteriologice pe bază de Pseudomonas fluorescens sau capcane cu feromoni contra viermelui sfredelitor (Zeuzera pyrina), a gărgărițelor care distrug mugurii la pomii tineri (Sciaphobus squalida, Psalidium maxillosum), contra viermelui mărului (Cydonia pomonella), etc. Această muncă continuă și în prezent, ameliorând astfel an de an bagajul nostru de cunoștințe despre creșterea cu succes a nucului.

În prezent, suntem dispuși să ajutăm cu sfaturi bazate pe propria noastră experiență pe toți cei care ne solicită sprijinul în această privință. În contextul studierii mai intensive a patologiei nucului, am elaborat și mijloace pentru diagnosticarea bolilor, dăunătorilor și afecțiunilor la nuc, mijloace pe care ne face plăcere să le punem la dispoziția celorIMG_20141228_144351 interesați, indiferent dacă ei sunt sau nu clienți de-ai noștri. Afară de motivarea economică firească oricărui producător ne animează și dorința de a aduce o contribuție calitativă nuciculturii moldovenești.


Testarea unor noi portaltoie

În anul 2013 am înființat câteva loturi experimentale în care urmează să testăm 4 noi portaltoaie, inclusiv hibrizi între nucul comun și nucul negru. În imaginea alăturată avem fructele a 12 specii din genul Juglans (înrudite cu nucul comun) și 5 hibrizi intrapecifici din care am obținut puieții care urmează să fie testați de asemenea în calitate de noi potențiali portaltoi.

De ce ne interesează acest lucru?

Un pom altoit de nuc este constituit din două componente: portaltoiul din care se dezvoltă rădăcina și altoiul din care se dezvoltă tulpina. Ambele formează o plantă unitară care funcționează ca un întreg. Doar că în această coabitare fiecare componentă are o influență asupra celeilalte, iar de rădăcină depinde vigoarea de creștere, rapiditatea intrării pe rod, perioada dezmuguritului, rezistența la soluri calcaroase, cu fertilitate redusă, rezistența la secetă, longevitatea plantei. Toți acești parametri care au un impact prIMG_20150308_133914IMG_20150423_095214ofund asupra rentabilității plantației de nuci fac obiectul acestei cercetări care este una de lungă durată (min. 8 ani) și în rezultatul căreia ne propunem să identificăm cel puțin un portaltoi mai performant decât cel folosit actualmente – Juglans regia.


Noi forme de coroană mai productive

Există o concepție eronată despre faptul că la nuc nu se intervine în coroană, aceasta fiind cel mai bine lăsată să se dezvolte în mod natural. Observațiile noastre efectuate în mai multe livezi au arătat că la același soi, în funcție de cum este formată coroana, se pot obține recolte cu până la 50% mai mari dacă coroana pomului este în armonie cu necesitățile fiziologice ale plantei și dacă, în același timp, aceasta respectă unii parametri agroeconomici. Această constatare ne-a determinat să ne concentrăm pe modul în care este direcționată creșterea plantei chiar din primul an după plantare pentru a produce o intrare rapidă pe rod și o creștere dinamică și susținută a recoltei.  

IMG_20150222_133547A urmat aplicarea în practică a cunoștințelor acumulate prin formarea unei echipe alcătuite din oameni instruiți prin experiența lucrului în mai multe plantații de la unu până la nouă ani. Astăzi continuăm să acumulăm această experiență pe care de altfel o punem la dispoziția clienților interesați de tăieri profesionale în livadă.


Sortiment nou și noi forme cu potențial înalt

Cu toate că în sortimentul actualmente există varietăți de foarte mare valoare, o lege nescrisă spune că întotdeauna există  ceva mai bun care trebuie identificat în natură sau trebuie creat prin încrucișarea celor mai bune soiuri. De mai mulți ani suntem implicați foarte activ în procesul de selecție a soiurilor noi de nuc, rezultatul fiind mai multe forme noi foarte productive identificate și actualmente testate în condiții de producție, dintre care cele mai valoroase au fost deja înregistrate de către noi în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova (Carpatica®, Ovata®). În anul 2014, după foarte lungi căutări am identificat în flora spontană două forme cu fructificare laterală clară, care sunt extrem de rar întâlnite în natură.  Mai mult decât atât, aceste forme produc fructe cu miezul alb și ușor de extras. Acestea au fost introduse în studiu prealabil și urmează să înființăm parcele experimentale pentru a confirma potențialul acestora în cultura de concurs.

10968518_975337155826923_4014952571162437074_n (1)