Cât de necesară este irigarea livezii de nuci?

Cea mai răspândită practică prin părțile noastre este de a nu iriga livada de nuci. Mai mult decât atât, unii consideră că este contraindicat pentru pomii de nuc să fie irigați și că aceștia au sistem radicular atât de profund încât, în caz de lipsă îndelungată a precipitațiilor, își pot dobândi apa atât de necesară pentru creștere și dezvoltare din straturile adânci în orizontul de 3 – 6 m.

În țări ca SUA, Franța, Spania, Grecia, Italia este greu de conceput înființarea unei livezi de nuci în absența irigării cu toate că anual în aceste țări cad mai multe precipitații (cu excepția SUA, Spaniei și Greciei) decâtirigarea livezii de nuci la noi. Este adevărat că granulometria, adică textura solurilor din Republica Moldova și România permit o înmagzinare și conservare a apei pe termen destul de lung dar rareori această capacitate face față absenței precipitațiilor pe durate mai mari de 3 – 5 săptămâni.

În ceea ce ține de adâncimea la care poate ajunge sistemul radicular al nucului, presupunerea multora că acesta ar fi foarte profund este foarte eronată. În realitate, cu toate că unele rădăcini pot pătrunde până la adâncimea de 3 m și doar excepțional unele rădăcini pot ajunge la adâncimi de 6 m, masa principală a rădăcinilor care alimentează planta se află în orizontul 20 – 100 cm astfel că orice secetă prelungită are un impact imediat profund asupra plantei. Cel mai grav este că stresul hidric cauzat pomilor de nuc în cursul unei veri secetoase poate avea consecințe care se pot face resimțite în următorii 2 ani.

În condițiile noastre de climă, având în vedere cantitatea anuală de precipitații și modul lor de repartizare și temperaturile înalte din perioada de vegetație care grăbesc evaporarea apei din sol și măresc gradul de evapotranspirație a plantelor, găsirea unor soluții pentru a reduce deficitul de apă din sol este imperativă.
.

Surse de apă. Metode de irigare. 

Atunci când se caută o sursă de apă pentru irigarea livezii trebuie să se țină cont de mai multe aspecte. Dintre acestea, de departe cel mai important ține de calitatea acesteia pentru irigare, adică stabilirea unor indicatori și coeficienți și compararea lor cu normele admise pentru nuc, se are în vedere pH-ul, gradul de mineralizare, EC, etc. În privința acestor indicatori, ne puteți contacta pentru a vă asista la evaluarea gradului de pretabilitate a sursei de apă pentru irigare pe care o aveți în vecinătatea terenului. De regulă însă cele mai bune surse de apă sunt râurile mari și bazinele de acumulare a apelor din precipitații. Există însă o mulțime lacuri, râulețe și surse de apă subterană care se pot preta pentru irigare. 

Metodele de distribuire a apei în livadă pot fi foarte diferite și trebuie adaptate la situația fiecărei livezi. Există situații în care alte metode decât aducerea și distribuirea apei altfel decât cu cisterna sunt practic imposibile. Există însă și plantații unde pot fi realizate sisteme IMG_20150522_092707permanente de irigare care bineînțeles dau rezultate mult mai bune. Apa poate fi livrată la pomi fie prin tuburi picurătoare, fie prin microaspersoare, microsprayere sau irigând prin inundare. 

Irigarea nucului este de fapt o știință aparte și este imposibilă descrierea acesteia într-o pagină web. La Pepiniera Voinești încercăm să-i asistăm pe fiecare din clienții noștri în procesul de identificare a celei mai potrivite metode de irigare în funcție de posibilitățile reale din teren.

Metode de conservare a apei în absența irigării

Este clar pentru toți că pentru regiunea geografică în care seIMG_20150815_092001 încadrează și țara noastră, cea mai prețioasă resursă pentru agricultură este apa, solurile având în mare parte o fertilitate naturală suficient de bună. Și fiți siguri că valoarea acestei resurse va continua să crească. În aceste condiții, conservarea în sol a acestei resurse pentru un termen cât mai îndelungat este un imperativ.

Vom începe prin a menționa influența pe care o are textura solului și modul în care sunt agregatate particulele în acest sol asupra capacității de reținere și conservare a apei din precipitații și irigări. De aceasta va depinde perioada în care solul va reține și menține o cantitate utilă de apă după ultima cădere de precipitații sau ultima irigare. În acest sens, este bine să solicitați părerea proiectantului livezii Dvs. sau a tehnicienilor laboratorului de pedologie căruia i-ați remis o probă de sol pentru analiză. Cunoașterea acestui lucru vă va permite să înțelegeți care va trebui să fie frecvența irigărilor în caz de lipsă prelungită de precipitații. 

În ceea ce ține de conservarea umidității în sol, cea mai reușităIMG_20150809_092520 strategie presupune menținerea unei chiuvete cu raza de 1 – 1,5 m și adâncimea de 20 – 40 cm în jurul trunchiului în care să se acumuleze și să se înmagazineze apa din precipitațiile atmosferice și din irigări. Această chiuvetă trebuie umplută cu diverse resturi organice, în dependență de ce este mai ușor de găsit pentru fiecare în parte. Aceste resturi pot fi lemn provenit din ramuri proaspăt tăiate cu grosimea de până la 7 cm și mărunțite suficient de bine. Această tehnică a fost dezvoltată în Canada și a fost denumită BRF (bois rameal fragmente, a se vedea pe google mai multe informații). Pot fi folosite de asemenea și paie provenite din diferite cereale sau alte resturi vegetale. Acestea pot fi opțional amestecate cu balegă proaspătă de vaci sau mraniță/ gunoi de grajd de orice tip.

Această metodă de mulcire a nucilor tineri dă rezultate foarte bune, confirmate atât de experiențele realizate de noi, cât și de practica mai multor nucicultori din țară. Vom reveni în viitorul apropiat cu alte informații utile privind modalitățile de aprovizionare cu apă a livezii de nuci.

.

.
sursa: Pepiniera Voinești
copyright: preluarea și distribuirea informațiilor este interzisă