Pepiniera Voinești vă pune la dispoziție mai multe cărți tehnice și publicații privind cultura nucului. Aceste importante surse bibliografice vă vor ajuta să vă documentați mai bine în tot ceea ce ține de particularitățile biologice, tehnologice și economice ale acestei culturi. Din păcate, majoritatea acestor publicații sunt în limbi străine, dar sperăm că veți putea distinge cel puțin elementele cheie enunțate în text, mai ales că vorbitorii de română citesc ușor textele cu caracter tehnic în limbile franceză și spaniolă. 

NUCUL  ( România, 1980, română)

Prima carte despre cultura nucului scrisă de cunoscutul Vasile Cociu. Lucrarea este interesantă în special pentru descrierea foarte bună a morfologiei, oranografiei și fenologiei nucului și a cerințelor speciei față de factorii de mediu. 

CULTURI NUCIFERE ( România, 2006, română)

O importantă lucrare despre culturile nucifere a cărei publicare a fost coordonată de către Vasile Cociu. Cartea conține patru compartimente: nucul, alunul, migdalul și castanul comestibil, oferind informații interesante despre biologia și aspectele tehnologice ale acestor trei culturi. 

NUCUL | Грецкий Орех (Republica Moldova, 1972, rusă)

Una dintre primele publicații privind cultura nucului editate în Moldova. Lucrarea oferă informații interesante în special în planul biologiei și fiziologiei speciei și influența factorilor ecologici și a solului asupra nucului. Sunt descrise soiurile de nuc din prima generație varietală. Cartea este în limba rusă.  

NUCILE ȘI MIEZUL DE NUCI |
Noix et Cerneaux 
( Franța, 1990, franceză)

Franța este o țară cunoscută pentru predilecția sa pentru calitate și accentul pe care îl pune pentru respectarea normelor pentru a satisface așteptările consumatorului. Această lucrare este o compilație de repere și recomandări pe tot itinerarul producerii pentru a obține un produs sigur în plan alimentar și de calitate optimă. 

PRODUCEREA NUCILOR |
Walnut Manual Production 
( SUA, 1998, engleză)

Este cartea de referință nu doar pentru nucicultorii americani, dar pentru cei din lumea întreagă. Acest manual abordează dintr-o perspectivă științifico-practică majoritatea capitolelor culturii nucului. Este o lectură obligatorie pentru producătorii profesioniști.

COLECȚIA DE GERMOPLASMĂ A NUCULUI LA UNIVERSITATEA DIN CALIFORNIA|
The Walnut Germplasm Collection of the University of California 
( SUA, 1994, engleză)

O publicație americană care descrie resursele genetice ale nucului, deținute în cadrul programului de ameliorare genetică a acestei culturi la Universitatea din Califormia. Este oferită o descriere a celor mai interesante soiuri create în cadrul instituției; în special ne interesează Chandler, Serr, Tulare, Vina.

PRODUCEREA NUCILOR (Chile, 2010, spaniolă)

Acesta este manualul tehnic de referință pentru sectorul de producere a nucilor în Chile, țară cunoscută ca un important producător agricol, inclusiv de nuci. Lucrarea este una destul de concentrată, oferind informații concrete și repere tehnice clare și ușor de aplicat în producere. Chiar și pentru cei care nu cunosc spaniola, mesajul este destul de inteligibil. Puteți copia textul în portaluri de traducere online pentru a înțelegere mai bună a textului.

CULTURA NUCULUI ÎN ZONE CLIMATICE TEMPERATE RECI |
El cultivo del nogal en climas templado-frios 
( Argentina, 2009, spaniolă)

Pornind de la titlul acestei publicații argentiniane, putem înțelege că lucrarea ar trebui să prezinte interes și pentru producătorii din Moldova și România, or clima regiunii este la fel una semnificativ mai rece decât arealul tradițional de cultură pentru soiurile americane și franceze de nuc. Nu uitați că Argentina și Chile sunt în emisfera de sud, de aceea sezonalitatea este inversată (lunile de iarnă sunt de fapt vară și viceversa).

PRACTICI AGRICOLE BUNE LA PRODUCEREA NUCILOR|
Manual de buenas practicas agricolas para la produccion de nogal( Argentina, 2014, spaniolă)

O publicație argentiniană care se referă la normele, principiile și recomandările tehnice aplicate la diverse etape ale producerii pentru a preveni pericolele contaminării fizice, chimice și biologice. 

MANUAL TEHNIC: PRODUCEREA ECONOMICĂ A NUCILOR (Chile, 2018, spaniolă)

Acesta este cel mai recent manual tehnic privind cultura nucului publicat în Chile și o ediție destul de bine realizată, care vine cu informații actualizate față de manualul de bază publicat în 2010. Cunoașterea limbii spaniole este binevenită pentru a studia acest text, dar nu este indispensabilă (termenii tehnici sunt similari).

BAZELE BIOLOGICE ALE ÎNFIINȚĂRII LIVEZILOR DE NUC |
Биол. Основы Создания Ореховых Садов ( Ucraina, 1982, rusă)

Această publicație, ca și altele publicate în aceiași perioadă în România și Republica Moldova, este interesantă pentru detaliile destul de ample privind biologia culturii. Chiar și titlul cărții este sugestiv în acest sens.